[ Zamknij ] « poprzedni następne »

II edycja ONW

II edycja projektu "OKNO NA WSCHÓD" - lato 2008
Tym razem była to największa wymiana polsko-białoruska w kraju. Program sfinansowało Ministerstwoi Edukacji Narodowej a patronat honorowy nad projektem objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Projekt zakładał wyminę ponad 350 dzieci i młodzieży - uczniów szkół polskich i białoruskich wykazujących uzdolnienia artystyczne. Z Białorusi przyjechało 5 autokarów a z Polski wyjechały na Białoruś 3 autokary z młodzieżą. Program miał na celu nawiązanie trwałej współpracy pomiedzy szkołami, popularyzacje kultury i sztuki oraz działania integrujące i przełamujące stereotypy. Takie cele osiagnęliśmy w 100 procentach. Mlodzi artyści koncertowali nie tylko w szkołach. Odbiorcami spektakli były lokalne środowiska w Chełmnie, Świeciu, Unisławiu, Stolnie, Kolnie, Warlubiu, Nowem, Dragaczu, Rudniku, Grudziądzu i Dąbrówce. Polskie grupy odwiedziły Pińsk, Dzierżyńsk, Mińsk, Nieświerz, Mir, Nowogródek oraz wiele okolicznych interesujących miejsc. Tereny Radziwiłłow rozpostarte nad Niemnem urzekły niemal każdego młodego Polaka. Więcej na stronie projektu: www.okno.kundzia.pl